Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Kosmetické studio Soňa Smrčinová
Provozovna:
Protifašistických bojovníků 128, Soběslav 39201
Provozovatel:
Soňa Smrčinová, tel. 725 054 250, Luční 731, Soběslav 39201
IČO 02753715

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem

kosmetických služeb v Kosmetickém studiu Soňa Smrčinová, tel. 725 054 250, IČO 02753715, PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKŮ 128, SOBĚSLAV 39201 a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující), návštěvníkem studia (dále jen návštěvník) a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen zákazník).

Provozovatel poskytuje kosmetické služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, SMS) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby salonu nevyužít.

2. OBJEDNÁVKA SLUŽEB

Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem (osobně, telefonicky, emailem). Objednaný termín se stává závaznou objednávkou.

3. PŘEOBJEDNÁNÍ

Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte o tom předem telefonicky, nebo emailem, nejpozději však 24 hodin před zahájením ošetření.

Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem bude Vám účtováno 50 % objednané služby.

Bohužel v tak krátkém časovém úseku už nemám možnost obsadit místo jinou klientkou.

4. POZDNÍ PŘÍCHOD

Dostavíte-li se se zpožděním, bude Vaše ošetření zkráceno, tak aby mohl být obsloužen zákazník, který je objednán po Vašem ošetření v čase na který je řádně objednán.

5. DÁRKOVÝ POUKAZ

Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu nebo hodnotu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz bude považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby odečtena z hodnoty certifikátu. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze na služby, nelze ho využít na nákup produktů. Dárkový poukaz lze vyčerpat pouze po dobu jeho platnosti, která je vyznačena na dárkovém poukazu.  Dárkový poukaz je platný pouze po dobu uvedenou na poukazu. Poté pozbývá platnosti a kupující nemá nárok na vrácení zaplacené částky.

Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem ošetření pro ověření platnosti. Pokud zákazník nenahlásí dárkový poukaz při objednávce ošetření, nemusí být akceptován pro platbu.

Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.

6.ODMÍTNUTÍ KOSMETICKÉ SLUŽBY

Služby mohou být odmítnuty v těchto případech:

a) zákazník se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

b) zákazník se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) zákazník se dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru

d) zákazník se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu

e) zákazník se během objednávání termínu kosmetické služby vyjadřuje nepřístojným způsobem

7.OSOBNÍ VĚCI A CENNOSTI

Provozovatel za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před, během i po proceduře neručí.

8. CENÍKY

Ceníky jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách provozovatele. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do pátku. Provozovatel není plátce DPH.

4. PLATNOST A ÚČINNOST

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.5.2018.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

Jak s osobními údaji nakládám:

Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu.        

Vaše osobní údaje, jméno, telefonní kontakt, adresa bydliště a email, používám pouze k vedení v databázi Kosmetického studia Soňa Smrčinová.

Fotografie využívám pouze na webových stránkách www.sonakosmetika.cz, nebo Facebookovém profilu https://www.facebook.com/sonakosmetika/.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné odvolat, a osobní údaje vymazat. Kdykoliv mě kontaktujte na sonakosmetika@gmail.com, nebo telefonicky na 725 054 250.

Osobní údaje jsou uloženy v uzamčených prostorách, v zaheslovaném PC.

S osobními údaji pracuje a ukládá je: Soňa Smrčinová

V případě narušení ochrany osobních údajů budu tuto skutečnost do 72 hodin hlásit:

Úřadu pro ochranu osobních údajů a osobám, jejichž údaje byly ohroženy.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnutí služby dětem do 16 let, pouze se souhlasem zákonných zástupců.

6. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Obchodní podmínky jsou k dispozici na provozovně, Fügnerova 820, Tábor. Nebo na webových stránkách v elektronické podobě: www.sonakosmetika.cz

Děkuji za respektování obchodních podmínek studia.

Kosmetické studio Soňa Smrčinová